XRONİKİ KOLESiSTiT ?>

XRONİKİ KOLESiSTiT


Xroniki kolesistit, klinika simptom verən öd kisəsinin xroniki inflamasyo-
nu üçün istifadə edilən bir termindir. Ümumiyyətlə kolelitiazis ilə birlikdədir və öd ke-
səsi divarında qalinlasma ile yanasi gedir.
Bəzi xəstələr basllangicinda bir kəskin
kolesistit  vardır və sonradan xroniki kolesistit inkisaf edir, digerlerinde isə
dogrudan xroniki kolesistit meydana çıxır. Öd daslarina bagli olaraq sistik kanalındakı
tıkanıklık nəticəsində öd kisəsi mukoseli (hidrops) emele gelir. Öd baslangiç-
ta hər nə qədər steril isə də koliform basilleri, klebsiella növləri, streptokok və
zaman-zaman da klostridya və Salmonella typhi ilə sekonder olaraq yoluxmuş
olar. Kolesistitin sekonder təsirləri nəticəsində baş öd yolunda obstrüksiyon,
kolanjit, perikolesistik ABsə formasyonu ilə seyr edən perforasyon, kolesisto-
duodenal fistül, öd peritoniti və pankreatit emele gele bilir. Bunlara yanasi gedən
öd kisəsi karsinomu da tapıla bilər.
Klinika Seyr
Sağ üst kadranda və epigastrium bölgəsində kramplarla seyr edən qarın
agrisi, zaman-zaman sag skapüler və interskapüler bölgəyə yayilir. Ağrı axtar-
liklari ümumiyyətlə bir neçə gün ilə bir neçə il ola bilər. Anamnez yagli yemək-
lərə karfli intolerans mövcuddur. Tani ümumiyyətlə ultrasonografi və ya öd kisə-
sinin tam dolumunun olmadigi və ya daslarin mövcudiyyətinin ortaya qoyulduğu
oral kolesistografi ilədir.
Müalicə
Xroniki kolesistit və kolelitiazisin müalicəsi kolesistektomidir və nəticələri
ümumiyyətlə mükəmməldir. Seçilən üsul laparoskopik kolesistektomi-
dir. Xüsusilə diyabetik hastaklarda erkən kolesistektomi önerilmelidir. Ope-
ratif mortalite% 1-in altındadır. Operativ kolanjiografinin, kolelitiazisle% 10-15
nisbətində birlikdə olan koledok tafllarinin diaqnozunda əhəmiyyətli rolu vardır. Sa-
rilikli və ya hekayəsində sarılıq olan, koledok kanalinin genis olduğu, saf-
ra kisəsində multipl daslarla birlikdə genis duktus sistikusun olduğu, hekayə-
yesinlər kəskin pankreatit hücumlar olan və alkalen fosfatazi yüksək olan has-
talarda Intraoperatif kolanjiografi edilməsinin qəti indikasyonu vardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *