ALDESTERON ÇOXLUĞU(HİPERALDESTORİZM, CONN SİNDROMU) ?>

ALDESTERON ÇOXLUĞU(HİPERALDESTORİZM, CONN SİNDROMU)

ALDESTERON ÇOXLUĞU(HİPERALDESTORİZM, CONN SİNDROMU)

TƏMƏL MƏLUMATLAR TƏYİN ETMƏ Böbreküstü vəzində(Sürrenal) çıxarılan bir hormon olan Aldosteron sekresiyasının artması, Böyrəklərdə çıxarılan renin adı verilən maddənin aşağılığı , Potasyum aşağılığı , sistemik təzyiq yüksəlməsi ilə xarakterizə olan nadir bir xəstəlikdir. 
SƏBƏBLƏRİ • Ən sıx görülən (% 60) səbəb tək tərəfli böyrək üstü vəzin şişləri olub, Tək tərəfli böyrək üstü vəzinin çıxarılması ilə müalicə təmin edilər. • Səbəbi bilinməyən aldesteron çoxluğu (IHA).% 35 nisbətində görülər. Bu xəstələr Cərrahı müalicədən fayda görməzlər .Bəzən həyat boyu davam edən dərmanla müalicə edilməsi gərəyə bilər.Yaş:Ümumiyyətlə 30 və 60 yaş arasında görülər. Cinsiyyət:qadınlarda kişilərə görə % 40 daha çoxdur
ƏLAMƏT VƏ TAPINTILAR • Xəstələrin çoxunda hər hansı bir şikayət olmaz. • Potasyum aşağılığına bağlı əzələ gücsüzlüyü, kramplar,baş dönməsi, görmə pozuqluqları, baş ağrısı, bəzən bulandı və qusma, vurman idi, çox su içmə , çox sidiyə getmə olar. • Ayaqlarda şişmə ( Şiş) • Təzyiq yüksəlməsi • Qan şəkər səviyyələrində yüksəlmə • Ultrasonda böyrəkdə görülən sadə kistler, Conn xəstələrində daha çox görülər.
GÖSTƏRMƏ •Böbreküstü bezinin kompüterli Tomografisi və MR 5 mmlik kesitlerle daranaraq tömörün varlığı göstərilməyə çalışılar.
MÜALİCƏ ÜMUMİ TƏDBİRLƏR • Tək taralı böbreküstü bezinin səlim şişinə bağlı cədvəllərdə müalicə qətiliklə cərrahıdır. • Aşağı sodyum diyeti verilər(Duz məhdudlaşdırması) • Xəstə İdeal bədən ağırlığına endirilər. • Siqaret qadağan edilər. • Potasyum məhdudlaşdırılar. • Təzyiq salıcı agentlər istifadə edilər. • Young, W. F., Jr Hogan M. J: Renin-independent hypermineraiocoicoidism Trends endorcrinol Metab., 5: 97; 1994 • VVeinberger, m. H. ,et al/götür.: Primary aldosteronism en diagnosis, localization and treatment Ann intem Med. 90: 386, 1979 Yazar Dr. W. F. Young

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *