HAMİLƏLİYİN PROSTOQLANDİNLƏRLƏ POZULMASI ?>

HAMİLƏLİYİN PROSTOQLANDİNLƏRLƏ POZULMASI

HAMİLƏLİYİN PROSTOQLANDİNLƏRLƏ POZULMASI

Son illər hamiləliyi pozmaq üçün prostaqlandin preparatlarında istifadə edilir .Prostoqlandinlər müxtəlif üsullarla yeridilir (vena daxili,dərialtı,əzələdaxili,ekstraaminal və uşaqlıq yoluna).Praktik düşüyü induksiya etmək məqsədilə doğuşu stimullaşdırmaq üçün istifadə olunan dozada 5-10 dəfə artiq doza istifadə olunur .Bununla əlaqədar müxtəlif ağırlaşmalar baş verə bilər:ürəkbulanma,ishal,eiqastral nahiyədə ağrı,flebit,nadir hallarda taxikardiya,hipotenziya,bronxların spazmı,bədən temperaturunun artması və s.
Prostaqlandinlərə əks göstəriş: dekompensasiyalı ürək çatışmazlığı,hipertoniya ,tənəffüs orqanlarının,böyrək,qaraciyər,qanyaradıcı sistem xəstəliklərinin və allergik xəstəliklərin ağır patologiyası aiddir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *