AŞAĞI BEL YAĞ EDİR ?>

AŞAĞI BEL YAĞ EDİR

AŞAĞI BEL YAĞ EDİR

Son illərdə gənclər arasında istifadəsi yayılan aşağı bel şalvarlara “uzun davamlı istifadəsi zərərlidir” xəbərdarlığı qoyulması istəndi.

Qazi Universiteti Peşə Təhsil Fakültəsi Geyim Sənayesi və Moda Dizaynı Təhsili Hissəsi Müəllim Dos. Dr. Şölə Çivitci, insanlar üzərində modanın psixoloji təsirinin bir çox araşdırmada ortaya qoyulduğunu ifadə edərək, modanın insanları təsir edən bir axın yaratmasının kütlələrin bənzər geyinməsini özü ilə gətirdiyini bildirdi.

Son illərdə istifadəsi artan aşağı bel şalvarların estetik və sağlamlıq baxımından zərərlərinin görüldüyünü, aşağı bel modasının təsiri altında qalan qurşaqların risk daşıdığının deyilə biləcəyini yazan Çivitci, bunları söylədi:

“Bel bölgəsindəki qalınlaşmanın estetik mənada narahatlıqlara səbəb olduğu eyni zamanda sağlamlığı da mənfi mənada təsir etdiyi bilinməkdədir. Başqa sözlə insanları təsir edəcək moda axınlarını yaradarkən stilistlərin insanların həm psixoloji sağlamlığını həm də bedensel sağlamlıqlarını göz qarşısında saxlamaları bir ictimai məsuliyyətlikdir. Amerikanın bəzi əyalətlərində aşağı bel şalvarlar əxlaqi baxımdan qiymətləndirilərək qadağan edilmişdir. Həm cəmiyyətin əxlaqi quruluşuna zərər verən həm də insan sağlamlığını mənfi təsir edən aşağı bel modasının artıq yerini başqa modellərə buraxması stilistlərin və işlətmə sahiblərinin göz ardı etməməsi lazım olan bir vəziyyətdir. Aşağı bel modası davam etsə belə istehsalçıların, aşağı bel geyimlərin uzun davamlı istifadə zərərləri mövzusunda geyimlərə məlumat etiketləri qoymaları istehlakçılar baxımından faydalı ola bilər.”

Çivitci, bədən estetiğinin pozulmasına səbəb olacaq tək tip model və geyimlər seçmənin sağlamlıq baxımından təhlükəli olduğunu ifadə edərək, istehlakçılara geyimlərini növlərə ayırıldırmalarını, zaman zaman bədəni yığışdırıcı, bel bölgəsini qavrayan geyimlər seçmələrini və ya medikal bel közsəsi istifadə etmələrini təklif etdi.

300 GƏNC QIZ ARASINDA EDİLƏN ARAŞDIRMA

Dos. Dr. Çivitci, Kırıkkale Universiteti İti Peşə Yüksekokulu Təhsil Vəzifəlisi Fatma Bulat ilə etdikləri işdə, aşağı bel şalvar istifadəsinin bədən şəklini pozduğunu təyin etdiklərini söylədi.

Bel bölgəsində meydana gələn yağlanılma ilə aşağı bel şalvar istifadə etmə arasında bir əlaqə olub olmadığını ortaya çıxarmaq üçün Kırıkkaledə 6 ay və daha çox müddətlə əksəriyyətlə aşağı bel şalvar geyən 16-24 yaşlarındakı 300 gənc qızdan bədən ölçülərini götürdüklərini bildirən Çivitci, qızlardan cəmi 2100 bədən ölçüsünün statistik nəticələrini daha əvvəlki antropometrik araşdırma nəticələriylə müqayisə etdiklərini yazdı.

Daha əvvəl edilən işlər ilə tapıntılarını müqayisə etdikləri zaman bütün boy, bədən ətrafı, omba ətrafı ölçülərinin bənzərlik göstərdiyi ancaq bel ətrafı ölçüsündə illərə görə artım olduğu gördüklərini bildirən Çivitci, “16-24 yaş arasında olan gənc qızların bel ətrafı ölçülərinin digər araşdırmalardakı bel ətrafı ölçülərindən daha geniş olduğunu təyin etdik. Bu genişliyin illərə görə artdığını, bu artımın aşağı bel modasından əvvəlki araşdırmalar və araşdırmamız arasındakı ölçümlərdə daha diqqətə çarpan olduğunu təyin etdik” dedi.

GEYİMLƏRİN YARATDIĞI NƏŞR/TƏZYİQ

Şalvarlarda aşağı bel modasının uzun zamandır etibarlılığını qorumasının, bu cür şalvarları istifadə edənlərin bel ətraflarında fərqliliklərə gətirib çıxardığı ifadə edən Çivitci, bu fərqliliklərin geyimlərin yaratdığı nəşr/təzyiqlə yaxından əlaqədar olduğunu vurğuladı.

Qarın bölgəsinin altında qalan şalvarların göbəyi və yan bölgələrdəki yağ qruplarını açıqda buraxdığı və aşağıda ibarət yaranan təzyiq yan yağ toxularının təsadüfi şəkil almasına iştirak etdiyinə diqqəti çəkən Çivitci, bunları söylədi:

“Ümumi mənada həddindən artıq yağlanılmanın səbəbləri nizamsız bəslənmə, çox yemə, yaşlılıq, az hərəkətli bir həyat şəklində sıralanmaqdadır. Bizim üzərində dayandığımız mövzu isə incə müəyyən insanların tarixə qarışmasının səbəbləridir. Bel bölgəsindəki yağlanılma tək başına geyinmə vərdişləri ilə doğru mütənasib olmasa da bel bölgəsini bağlayan geyimin meydana gətirdiyi təzyiq bu bölgələrdə közsə təsiri yaradaraq yağlanılmanın təsadüfi olmasını maneə törətməkdədir.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *