Duble ?>

Duble

Duble,

metapsixikte, fiziki bədənin süptil maddələrdən ibarət olan kopiyasına verilən addır. Buna köhnə Yunanda eidolon, okültizmde və teozofide isə astral bədən, əsiri bədən, astral əkiz, süptil bədən kimi müxtəlif adlar verilmişdir. Klassik spiritüalizmde duble üçün “yaşayanların fantomu” termini də istifadə edilmişdir.

Normal halda ancaq Duyğugörü kahinlərin tərəfindən qəbul edilə bilən dublenin, dedublüman (eyni anda iki ayrı yerdə görülmə) adı verilən fenomenlərdə hər kəs tərəfindən görülə bilər, hətta əllə tutula bilər dərəcədə sıxlaşdığı irəli sürülər. Neo-spiritüalist görüşə görə duble perisprinin fəaliyyəti nəticəsindəki bir sıxlaşma olmaqla birlikdə, perispri deyil. Dedublüman hadisələrinə ən sıx, sufilərdə rast gəlindiyi irəli sürülər

Dedublüman

ruhçuluqda, bədənli bir varlığın, bədənindəki maddələrin bir qisimini demateryalize edib, onları istədiyi bir formaya soxaraq, başqa yerlərdə ortaya çıxarması” olaraq təyin olunar. Daha açıq bir deyişlə adamın, eyni anda iki ayrı yerdə biri sıx, digəri süptil maddələrdən ibarət yaranan iki bədənə sahib olmasıdır.

Süptil maddələrdən meydana gəlməklə birlikdə, dedublüman fenomenində bu ikinci bədən hər kəs tərəfindən görülə bilər, hətta əllə tutula bilər dərəcədə sıxlaşmış vəziyyətdə olar. Teozofik terminlə bu, astral bədənin sıxlaşmış halda görülməsi olaraq da tərif edilə bilər. Klassik spiritüalizmin dedublüman fenomenini perispirinin sıxlaşması olaraq şərhinə qarşı, neo-spiritüalizm dedublüman fenomeninin perisprinin bir fəaliyyəti nəticəsində olduğu, lakin hadisədə haqqında danışılan olan bu ikinci bədənin (dublenin) perispri olmadığı fikirindədir. Dedublüman hadisələrinə ən sıx, sufilərdə rast gəlindiyi irəli sürülər. Dedublüman bilokasyon fenomeninin bir növü olaraq təsnif edilər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *