Düşüncə oxuma ?>

Düşüncə oxuma

Düşüncə oxuma,

telepatik qabiliyyəti inkişaf etmiş kəslərin, başqasının zehinindəki düşüncə və fikirləri, o kimsənin “vericilik” səyi göstərməməsinə qarşı anlaya bilməsinə verilən addır.

Bu fenomen, bir başqa deyişlə, vericinin heç bir qatqısı olmadan, alıcı tərəfindən reallaşdırılan səylə ibarət yaranan düşüncə aktarımı olaraq da təyin oluna bilər. Metapsixikçiler, kimi kahinlərin, maqnetik süjelerin, mistiklərin və mürşidlərin (inisiyatör) qarşısındakına, özünə soruşacağı sualı hələ sözlə soruşmadan cavablamalarını düşüncə oxuma hadisəsi olaraq açıqlayarlar.

Düşüncə aktarımı,

verici bir telepattan (telepatik əlaqənin meydana gəldiyi kəslərdən hər biri) alıcıya və ya alıcılara düşüncələrin köçürülməsi fenomeninə verilən addır. Bir başqa deyişlə telepatik göndər köçürülənin düşüncə olması vəziyyətində, fenomen “düşüncə aktarımı” adını alar. Lakin düşüncə aktarımında telepatiyada lazımlı olan simpatiya halının alıcı və verici arasında meydana gəlməsi şərt deyil. Alıcı və verici bu hadisəsi fərqində olmadan meydana gətirə bildikləri kimi, verici bunu tək başına şüurlu (qəsdli) olaraq da meydana gətirə bilər. Metapsixikçilere görə, verici, düşüncə aktarımı yoluyla alıcıya zehni təlqinlər verə bilər və həssas alıcılar, uzaqtan, sözsüz olaraq hipnotize edilə bilərlər. Bir birlik içində eyni anda eyni şeyi düşünüb ifadəyə hadisəsində ümumiyyətlə düşüncə köçürəminin haqqında danışılan olduğu irəli sürülər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *