Siil ?>

Siil

Siil


Siğil, verruca barmaq siğili və genital siğilin rəsmi (condylomata acuminata)
Siğil yaxşı xasiyyətli dəri dəyişmələri olub, bunun 100ə yaxın növü vardır və bu narahatlıqlara human papilloma virusları (HPV) səbəb olar. Human papilloma viruslarına qısaca papilloma viruslarıda deyilir Bu virusların hüceyrə pərdəsi yoxdur və 50 nm (nanometre) böyüklüyündə olub insan hüresinin nüvəsinə yerləşərlər və dərinin quruluşsan pozaraq siğile səbəb olarlar. Almaniyada ildə ortalama 800.000 adam bu rahasızlığa tutulmaqdadır. Siğil genelikle zərərsizdir, lakin nadir olaraq dəri xərçənginə səbəb olar. Cinsi orqanlardakı əncir siğili olaraq bilinən siğilse yoluxucudur və cinsi orqanlarda təxribat edər.


Siğil növləri:
Siğilin bilinən 100 ə yaxın növü vardır və bunları dörd ana qrupda yığa bilərik.
a-) Basıq siğil:
Basıq və ya düz siğil olaraq bilinənə siğile latınca verrucae planae juveniles deyilir. Bu siğile papilloma virusları səbəb olar. Basıq siğil ur şəklində, mərcimək böyüklüyündə, basıq yüngül kızarık və genelikle yumrudur. Bu mercimak böyüklüyündəki basıq, qırmızımsı siğile latınca papula (papule) deyilir. Basıq siğil alın, üz, ağız və qollarda olar. Papula əsasən kiçik uşaqlar, uşaqlar və nadirende yetkinlərdə görülər.

b-) Düyün siğil:
Düyün siğiline latınca verrucae vulgaris deyilir və bunada papilloma virusları səbəb olar. Bu əvvəlkilərdən fərqli olaraq düz deyil, yəni düyün kimi yuxarıda dayanar və zamanla sərtləşərək kemiksi və grimsi bir hal alar, üzəri pörtükleşir. Düyün siğili toplu iynənin başı ilə mərcimək böyüklüyündə ola bilər. Düyün siğilleri bədənin dərhal hər yerində görülməsinə baxmayaraq əsasən əllər, üz və dırnaq altında görülər. Düyün siğili olduğu ətrafa görə müxtəlif şekiler alar.

c-) Tikan siğili:
Tikan siğili olaraq adlandıra biləcəyimiz, bu siğil ayaq döşəməsində olar və içəri doğru böyüdüyündən ayağın üstünə təzyiqə çox ağrı verər. Ayağa tikan batmış kimi ağrı verdiyindən tikan siğili deyilir. Tikan siğilinin özeliği olduğu yerdə kemiksi sərtləşmə meydana gələr və bu sərtliyin üzərində kırmızımsı və siyahımsı nöqtələr vardır. Tikan siğilinin səbəb olduğu iç qanama çölə çıxar və dəri üzərində kırmızımsı və sıyahımsı nöqtə şəklində ləkələr meydana gələr. Bu ləkələr mozaika kimi bir görünüş verər. Tikan siğili hər yaşda ortaya çıxa bilər. Bu narahatlıq əsasən sauna, üzmə hovuzu, bağlı idman salonu və işyerlərində toplu geyinmə və duş alınan mekenlarda görüşər.

d-) Əncir siğili:
Əncir siğiline latınca condylomata acuminata (kondilomata akuminata) deyilir və bu siğil əsasən nəmli və isti dəri aralıqlarında və mukozada meydana gələr. Bu səbəblə daha çox anüs, rektum (son bağırsaq), kişilərin penis və qadınların vajinasında görülər. Bu orqanlar və toxumalarda təxribat meydana gəlmişsə infeksiya daha asan yayılar. İnfeksiyadan əvvəl papula (kiçik qırmızı, basıq və mərcimək böyüklüyündə qabarcıq) meydana gələr. Genelikle bir çox siğilden çoxluqlar meydana gələr və bunlar əvvəl tuta bənzər və sonra azaraq əncir şəklini alarlar. Bu səbəblədə əncir siğili diyede xatırlanar.

Siğilin Diaqnozu:
Siğilin görünüşü olduğu yer əslində onu tanımaq və yoxlamaqda çox asandır. Əllər və ayaqlar üzərində pörtüklü və markalı düyün şəklində yuxarı kalkıkdır. Bəzən ortasında qara nöqtə olar. Ayaq döşəməsindəki siğiller dərinin içinə doğru böyüyər və xarici səthi düz olub sümük kimi qara və kırmızımsı nöqtələrlə bəzənmişdir. Cinsi orqanlardakı əncir siğili isə əsasən bir çoxu bir yerdə olub müalicə edilə bilməzsə danlaq və əncirin görünüşü kimi bir görünüş verər.

Nə edilə bilər?
1-) Əgər 45 yaşının üzərində siğil görülsə mütləq həkimə görünmək gərəyə bilər. Çünki pis xasiyyətli ur ola bilər, bu səbəblə diaqnoz şərtdir.
2-) Əgər üzmə hovuzu və sauna kimi ümumiyə açıq yerlərə gedincə ayaqları mütləq dezinfeksiya etmək lazımdır.
3-) Siğilleri özünüz müalicə etmək istəsəniz, yəni kəsərək, yararak və ya dişləyərək qoparmağa çalışsanız, viruslar serbet qalar və dahada yayılar.
4-) Duşdan sonra siğilli nöqtə döyənək daşı ilə törpülənər, lakin qanatmamak lazımdır.
5-) Bəzi qoca arvad dərmanları təsirli olur ola bilər, buna qarşı bu cür dərmanlardan ötəri immün sisteminin xəbərdar edilib hərəkətə keçməsindədir.

Siğilin müalicəsi:
Siğil bəzən özbaşına yaxşılaşar. Siğile qarşı olduqca çox təbii və ya kimyəvi dərman vardır və bunların təsirləri müzakirə edilməkdədir.
1-) Salisilik və ya laktikasitten edilən damlama və bantlar mövcuddur. Bantı yapışdırmadan əvvəl siğilin ətrafındakı dərinin təxrib olmaması üçün, siğilin ətrafına sink məlhəmi sürtülər.
2-) Tikan siğili isə həkim tərəfindən laserle amaliyat edilər və ya burada bədəndir, ya siğile sürtülər və ya alınar.
3-) Bəzi alkalik mineralların qarışığından ibarət olan xüsusi tebaşir siğillere sürtülərək müalicəsi edilər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *