Qabarıqlıq ?>

Qabarıqlıq

Qabarıqlıq
Qabarıqlıq Qabarıqlıq sıravi qabarıqlıqsa bu əhəmiyyətli deyil, çünki çölə atılır və bir miqdar iy verirsə bu normaldır. Bu qabarıqlığa bağırsaq bakteriyalarının salgıladığı qazlar səbəb olar və bu vəziyyət normaldır. Burada qorxulacaq bir vəziyyət yoxdur, əgər qabarıqlığın səbəbləri başqa isə o zaman diaqnoz və müalicəsi lazımdır. Qabarıqlıq gastroenteroloji deyə xatırlanan mədə-bağırsaq narahatlıqlarındandır. Qabarıqlığa ümumiyyətlə mədə-bağırsaq xora, xərçəng, polip və göbələyi varsa və ya həzm orqanlarının (pankreas, qaraciyər, mədə və bağırsaqlar) qeyri-kafi ferment sekresiyalarsa ortaya çıxar. Ayrıca bağırsaq həssaslaşması (colon irritabile) və psixoloji olaraq ortaya çıxan narahatlıqlarda da qabarıqlıq olar. Facesle (nəcis) edilən testlərdən qana görə daha çox məlumat alınar. Bu səbəblə qabarıqlıq problemi olanların mütləq feces testi etdirmələri lazımdır.  
Qabarıqlığın səbəbləri: Qabarıqlığa əlavədən qarın ağrısı, qusma və tapan ididə görülsə bunun bir çox səbəbi ola bilər. 1-) Mədə təxribatı 2-) Bağırsaq həssaslaşması 3-) Spirt 4-) Stres səbəbiylə hava udma 5-) Qidan allergiyası 6-) Bağırsaq göbələkləri 7-) Pankreas zəifliyi 😎 Kimyəvi dərmanlayar, xüsusiyyətlədə antibiotiklər 9-) Bağırsaq mukozasının təxribatı Bağırsaq göbələklərinin əhəmiyyəti: Təbii müalicə ekspertlərinə görə qabarıqlığın tək səbəbi vardır və buda bağırsaq göbələkləridir. Bağırsaq florası faydalı bakteriyalar, zərərli bakteriyalar və göbələklərdən meydana gələr. Bağırsaqları sağlam olan bir insanın bağırsaqlarında faydalı bakteriyalar % 98ini meydana gətirər. Faydalı bakteriyaların müxtəlif səbəblərdən ötəri azalması səbəbiylə, onun boşaltdığı nöqtəyə zərərli göbələklər yerləşər. xüsusiyyətlədə antibiotiklər alınınca faydalı və zərərli bakteriyalar azalarkən göbələklər çoxalar. Bu isə çox təhlükəli bir vəziyyətdir. Əgər pankreas və kafi və keyfiyyətli fermentlər salgılayamıyorsa zülallar amin turşularıya, karbonhidratlar disakkaridlere və yağlayar yağ turşularına çevrilməz. Bu çevrilmə (maddələr mübadiləsi) tam olmadığından qalın bağırsaqlara çatan qidalar, bakteriyalar tərəfindən ideal olmayan (istənməyən) şəkildə parçalanar. Beləcə ortaya amin turşusu yerinə biyojen aminler çıxar, bunlarsa çox üzürlülüdür. Məsələn hisdamin allergiyaya səbəb olar. Qida artıqlarının metabolik dəyişmələrə uğramadan yəni tam həzm edilmədən kalınbağırsağa çatması çox böyük problemlər olduğuna işarədir. Həzm edilmədən kalınbağırsağa keçən karbonhidrat artıqları (nişasta) bağırsaq göbələkləri tərəfindən zəhərli qazlar və zəhərli spirtlərə çevrilər. Bu zəhərli maddələr qana qarışar qaraciyər və böyrəklər bunları əliminə etmək üçün məşğul olar və beləcə həm zamanla təxrib olar həm də öz əsl vəzifəsini edə bilməz Fermentlərin kafi və keyfiyyətli olmaması səbəbiylə qidalar ideal şəkildə metabolik dəyişmələrə uğramadığından bağırsaqlar molekulların geçirgenlik (permeability) əmsalını artırar. Məsələn əvvəl deyək ki 100 atomlu molekulların keçməsinə sonra bu daha böyük molekul yumaqlarının keçişinə icazə verər. Bu vəziyyətə bədən alışkın olmadığından yeni və həzm edilməmiş qidan artıqlarına qarşı alerjik reaksiya göstərər. Buna bağırsaq da cırıq və ya dəlik var da deyilir, lakin əslində cırıq və ya dəlik yoxdur, yalnız geçirgenlik əmsalı böyümüşdür. Bağırsaq göbələkləri dərhal hər insanda olar və 1 qram feces də (nəcis) 100-1000 adət olması normaldır, lakin bu ədəd 10. 000.000 ilə 1 milyon arasında dəyişsə təhlükə ifadə edər. Bu göbələklərdən ən sürətli yayılanı candida olub, çıxardığı zəhərli qazlar və zəhərli spirtlərlə əvvəl alt qarında qabarıqlıq edər, alt qarın diafraqması sıxıştırar, otaq ağciyəri, ağciyərdə ürəyi sıxıştırar. Xəstə ürək narahatlığı olduğunu zənn edər, lakin narahatlığının əsl səbəbi ümumiyyətlə bağırsaq göbələkləridir. Bağırsaq göbələklərinin yayılmasında qara çay çox əhəmiyyətli rol oynayar. Göbələklərdən xilas olmaq üçün qətiliklə antibiotik dərmanlar alınmamalıdır, çünki antibiotiklər faydalı və zərərli bakteriyaları yox edərkən göbələklərin azmasına səbəb olarlar. Bəzi xəstələr göbələyə qarşı diyet etməkdədir. Buda üzürlülüdür, çünki immün sistemi kifayət qədər vitamin və minerallar alınmadığından zəifləyər. Və beləcə göbələklər daha asan yayılar. Qidalanma diqqət yetirilməlidir və bunların başında şəkər ehtiva edən qidalar alınmamalıdır.
Pankreas zəifliyi: Pankreasın keyfiyyətli və kafi ferment salgılayamaması demək yağ və zülalların tam olaraq parçalanmadan qalın bağırsağa keçər. Qida artıqları bakteriyalar və göbələklər tərəfindən zəhərli qazlara və zəhərli spirtlərə çevrilər. Buda şeytan üçbucağının başlanğıc nöqtəsidir, yəni bir çox xəstəliyin ana səbəbidir. Qara çayda pankreas zəifliyinə səbəb olar. PMN-Elastazlar bağırsaq iltihablanmasına (enterit və kolit) işarədir. PMN-Elastaz fermenti yalnız ağ qan hüceyrələridə olan bir fermentdir. Əgər feceste (nəcis) yüksək nisbətdə PMN-Elestaz fermenti görülsə bu bağırsaqlarda bir anormallıq olduğuna işarədir. Əgər PMN-Elasta fermenti yüngül yüksəlmişsə müdafiə etmə sisteminin mövcud bakteriya və göbələklərə qarşı mübarizə halında olduğunu göstərər. Əgər həddindən artıq nisbətdə PMN-Elestaz fermenti yüksəlmişsə o zaman incebağırsak iltihablanması (enterit) və kalınbağırsak xorası (colitis ulserosa, ülseratif kolit) ola bilər. Bu səbəblə əmin olmaq üçün kolon endoskopisi ilə (qalın bağırsaqları müayinə üçün ucu işıqlı alət) muayinə edilər. Alfa 1 Antitripsin fermenti qida allergiyasına işarədir. Bu fermentin nisbəti yüksəlsə bağırsaq iltihablanması (enterit) və ya bağırsaq mukoza geçirgenliğinin (permebility) artığına işarədir. Normal olaraq bağırsaq mukozası çox kiçik molekulların girişinə icazə verər, lakin həzm orqanlarının keyfiyyətli və ya kafi ferment salgılamamaları qidanlar kifayət qədər kiçik molekullara ayrılmaz və beləcə bağırsaq mukozası böyük molekullarında keçişinə icazə verər. Buna bağırsaqda cırıq və ya dəlik var deyilir, buda allergiyaya səbəb olar.
Qida allergiyası. Əgər adamın qida maddələrinə qarşı allergiyası varsa, bu qidan maddələrindən uzaq dayanılması lazımdır. Qida allergiyası olan şəxs allergiyaya səbəb olan qidanar yediyində ishal ya da qabarıqlığa səbəb ola bilər. Allergiya testlərinin bir çoxu səhv nəticələr verməkdədir. Öd asidinin yenidən absorbe edilə bilməməsi və kalınbağırsak narahatlıqları: Qaraciyərin salgıladığı öd asidi öd kisəsində toplanar və həzm üçün bağırsaqlara qarışan öd asidi vəzifəsini etdikdən sonra incə bağırsağın son qisimində bu öd yenidən absorbe edilər. Əgər kalınbağırsaklardaki bakteriyalar incə bir xəstəlik səbəbiylə incə bağırsağın son qisimi əməliyyatla alınmışsa öd absorbe edilməz. İncebağırsak tərəfindən absorbe edilməyən öd asidi kalınbağırsağa keçər. Öd asidi kalınbağırsak mukozasını korlayar və xərçəngin meydana gəlməsi üçün uyğun şərtlər meydana gətirər. Təxribat səbəbiylə tez-tez ishal və qabarıqlıq olar.
Qabarıqlığın müalicəsi: Qabarıqlığın səbəbi bağırsaq florasının pozulmasıdır və bağırsaqlarda faydalı bakteriyalar yerinə göbələklər çoxalar. Bağırsaq göbələkləri zəhərli qazalar, zəhərli spirtlər və biyojen aminler çıxarar və buda bədənin bütün hormon tarazlıqlarını pozar, və müxtəlif xəstəliklər ortaya çıxar. Bağırsaqlardakı göbələklər və ya mədə və bağırsaqlara yerləşən halicobacter plory toksik maddələr, xüsusiyyətlədə zəhərli qazlar çıxarmaqdadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *