Search Results for:

Podaqra

Yaranma səbəbləri 1.    Birincili podaqraya (Irsiyyət) 2.    İkincili podaqraya (Qan xəstəlikləri,bədxassəli şişlər,böyrək xəstəlikləri,miksedema, bəzi dərmanların uzun müddətli qəbulu,şüa terapiyası,qurğuşunla zəhərlənmə) Klinika

Fallo tetradası

Yaranma səbəbləri 1.    Anadangəlmə   Klinika 1.    Güclü sianoz 2.    Tənginəfəslik 3.    Barmaqların “təbil çubuqları ” formasında olması 4.    Paroksimal boğulma tutmaları