Apse ?>

Apse

Apse

Apse, iltihabın bir növü olub, xüsusiyyəti, toxumanın əriyib, içini irinin doldurmasıdır. Bəzən də bir yaralanma, bir damarın bağlanması və ya tıxanması nəticəsində ölü bir təbəqə meydana gələr və bura mikroorganizmanın yerləşməsi ilə irin dolu bir boşluq meydana gələ bilər. Apseler iki cürdür: İsti apse: Bu apsede qızdırma yüksələr, ağrı və döyünmə olar. Bu cür apse, hər vaxt bir və ya bir neçə mikrobdan ötəridir (yəni səbəb mikroorganizmadır). İsti apsenin dörd əsas əlaməti; istilik, qırmızılıq, ağrı və qabarıqlıqdır (latınca, color, rubor, dolor, tumor). Apsenin ətrafı sərt, ortası isə oynaq və yumşaqdır. Soyuq apse: Vərəm xəstəliyində görülən bir apse növüdür. Belə ki, əl şişlik üzərinə qoyulunca istilik alına bilməz və basmaqla ağrı olmaz. Daha doğrusu isti apsedeki qəti iltihab əlamətləri yoxdur. Lakin şişlik açılsa, isti apsedeki kimi bir apse məzmununun olduğu görülər. Soyuq apsenin iki xüsusiyyəti vardır. 1 – İçində irin quruluşçu mikroblar və irinləşmə yoxdur. Apse məzmununu xarab olmuş toxu meydana gətirər. 2 – Apsenin qaynağı ilə görüldüyü yer arasında hər vaxt doğrudan bir əlaqə yoxdur. Məsələn bel onurğalarının soyuq apsesi (onurğa vərəmi, pott xəstəliyi) kasıkta bir apse ilə özünü müəyyən edə bilər. İsti apselerin müalicəsi, cərrahı müdaxilədir. Bu müalicə, apse yerinin açılması, irinin boşaldılması və antibiotikli məlhəmlə tətbiqdir. Ayrıca ağızdan antibiotik vermək lazımlıdır. Apseler müalicə edilməzlərsə burada törəyən mikroorganizmalar bədənin digər bölgələrinə yayıla bilərlər. Apseler, qonşu toxumalara açıla bilər və ya qonşu damarlara irəliləyərək, bu damarlardan qaynaqlanan qanamalara səbəb ola bilər. Apseler meydana gəldikləri orqanların işini poza bilər, bədəndə ümumi bir xəstəlik halsızlıq, iştahsızlıq edə bilərlər. Soyuq apselerde isə vərəm dərmanları istifadə edilər. Bəzən (məsələn böyrək vərəmində) xəstəliyin yayılmasını önləmək üçün cərrahı əməliyyat edilə bilər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *