Geç fərq edilən akromegali sadə bir test kafi ?>

Geç fərq edilən akromegali sadə bir test kafiAkromegali Günü səbəbiylə 15 Aprel 2011 tarixində Ankarada keçirilən yığıncaqda, böyümə hormonunun həddindən artıq miqdarda sekresiyalanması nəticəsində inkişaf edən xəstəlik haqqında danışan Hacettepe Universiteti Tibb Fakültəsi Endokrinoloji və Maddələr mübadiləsi Elm sahəsi Müəllim Prof. Dr. Tomris Erbaş, bu xəstəlik haqqında cəmiyyət şüurunun çox aşağı olduğunu söyləyərək, yüzdə kabalaşma, əl ayaq böyüməsi, həddindən artıq xoruldama (dil böyüyür), yuxu apnesi və tərləmə kimi
ifadə edilərin yaşlılıqla ilintilendirilmesi xəstəliyin çox gec başa düşülməsinə səbəb olur dedi.


Akromegali səbəbi
Ankara Tibb Fakültəsi Endokrinoloji Elm sahəsi Müəllim Prof. Dr. Sevim Güllü akromegali haqqında bu məlumatları verdi: “Altı yaşından etibarən hər yaşda ortaya çıxa bilən xəstəlikdə sümüklərdəki həddindən artıq böyümə deformasiyaya səbəb olur, tipik görünüşdə çənədə uzanma və üz
xəttlərində kabalaşma görülür “

Akromegalinin səbəbinin hipofiz vəzinin ön hissəsində olan “hipofiz adenomu” adı verilən yaxşı xasiyyətli bir şiş olduğunu ifadə edən Hacettepe Ü. T.F. Endokrinoloji B. D. Müəllim Dos Dr. Selçuk Dağdelen, tarixdə akromegalinin və ilk gigantların İ.Ö ikinci min ildə görüldüyünü söylədi.

Diaqnoz və müalicə
Akromegali diaqnozu üçün GH (böyümə hormonu) və IGH-1 (insulinə bənzər böyümə faktoru) dəyərlərinin qiymətləndirilməsi lazım olduğunu söyləyən Hacettepe Ü. T. F. Beyin Cərrahiyyəsi Fakultəsi
Prof. Dr. İbrahim Ziyalı, şəkər yükləmə testi edilməsinin diaqnoz üçün çox qiymətli olduğunu vurğuladı. Prof. Dr. Ziyalı belə danışdı: “Böyümə hormonu xaricində digər hipofiz bezi hormonları və prolaktin səviyyəsi də qiymətləndirilir. Akromegali müalicəsində məqsəd, tapıntıları azaltmaq,
hormron səviyyələrini normala gətirmək, şişi kiçiltmək və ya yox etməkdir. Cərrahı müalicə ilə şişin tamamilə ya da tama yaxın çıxarılması məqsəd qoyular. Bir sm-dən kiçik adenomlarda
cərrahi müalicə müvəffəqiyyəti yüksəkdir. Cərrahı müalicədə transfenoidal (burundan girərək) və kroniyal (başdan girərək) yoldan; endoskopik və mikroskopik (3 ölçülü) üsulları istifadə edirik.
Cərrahı sonrası dərman verilmeme müvəffəqiyyəti gedərək yüksəlməyə başladı. Müalicə sonrası xəstələr normal ölçülərinə dönməyə başlayır. “MT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *