Narahatlıq ?>

Narahatlıq

Narahatlıq

Məqsəd: Şagirdlərin narahatlıqlarıyla baş etmə bacarıqlarını artırmaq.
Material: Hər şagird üçün bir ədəd FORMA 1 və FORMA 2
Müddət:
1. Şagirdlərə formaları paylanın.
2. FORMA 1′ dəkı birinci hissəsini doldurmalarını istəyin və əməliyyat bitdikdən sonra şagirdlərdən cavablarını siniflə paylaşmalarını istəyin
3. Formanın geriyə qalan hissələrinin də FORMA 2 istifadə edilərək doldurulmasını istəyin.
4. Digər hissələrin də siniflə paylaşılmasını istəyin.
5. Aşağıdakına bənzər sualları sinifə yönəldərək qrup qarlılıqlı təsirini başladın.
* Narahatlıqlarınız arasında bənzərliklər və fərqliliklər varmı ? Nə üçün?
* Yoldaşlarınızın əhəmiyyətli gördüyü amma sizin əhəmiyyətsiz tapdığınız narahatlıqlar varmı? Hansıları?
* Yoldaşlarınızın əhəmiyyətsiz gördüyü amma sizin əhəmiyyətli gördüyünüz narahatlıqlar varmı? Hansıları?
* Yoldaşlarınızın öz idarəsində gördükləri amma sizin görmədiyiniz narahatlıqlar varmı? Hansıları?
* Daha əvvəl əhəmiyyətli gördüyünüz amma bu gün əhəmiyyətsiz olduğunu fərq etdiyiniz narahatlıqlarınız varmı? Hansıları?
• Daha əvvəl öz idarənizdə görmədiyiniz amma bu gün idarə edə biləcəyinizi anladığınız narahatlıqlarınız varmı? Hansıları?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *