Duyğugörü ?>

Duyğugörü

Duyğugörü

(clairvoyance) canlı və cansız obyektlərin və hadisələrin beş duyğunun köməyi olmadan (paranormal olaraq) qəbul edilməsinə verilən addır.

Duyğugörü adamda obyektiv və ya sübjektif vizionlar ya da imic duyğuları tərzində meydana çıxa bilər. Durugörü fenomeninə, hipnoz, təbii yuxu, yuxu-oyanıqlıq arası, izolman, vəcd, trans kimi Parapsixologiyada “dəyişik şüur halları” adı altında araşdırılan degajman hallarında daha sıx rast gəlinər.Duyğugörü fenomen və qabiliyyətləri metapsixikçiler və parapsikologlarca müxtəlif təsnif edərə ayrılaraq araşdırılar. Metapsixikçiler Duyğugörü qabiliyyətlərini başlıca bu təsnif edərə ayırarlar:

Gizligörü (lüsidite): Gözlər bağlıykən ətrafı görə bilmə.
Kritoskopi. Şəffaf olmayan cisimlərin ardını görə bilmə
Alteroskopi (alloskopi): Adamın başqalarının bədənlərindəki iç orqanları, bunların işləyişlərini, auraları görə bilməsi və bu sayədə bedensel narahatlıqları təyin edə bilməsi. Bu qabiliyyət adamın öz bədəni üçün haqqında danışılan olduğunda qabiliyyətə otoskopi adı verilər.
Teleoptik: Adamın beş duyğusuyla qəbul edə bilməyəcəyi uzaqlıqdakı ya da bağlı bir mühitdəki hadisə, obyekt və canlıları qəbul edə bilməsi. Bu qabiliyyətin bir növünə coğrafi ya da gəzintiçi Duyğugörü (remote viewing) adı verilər. Gəzintiçi durugörü kahinləri içində ən məşhuru olan A.B.D.ından Ingo Swannın bu qabiliyyətini istifadə edə bilməsi üçün özünə yer kürəsinin hər hansı bir yerinin paralel və meridian koordinatlarının özünə verilməsi kafi idi. A.B.D.ın soyuq döyüş dövründə Sovetlər Birliyinə qarşı Swannın bu paranormal qabiliyyətindən faydalanmış olduğu irəli sürtülər. TürkçeSwann və CIA-İngilizce
Zamansal Duyğugörü (prekognitif və postkognitif durugörü): Qabiliyyətin keçmiş və ya gələcəkdəki hadisələri qəbul etməyə istiqamətli olması.
Telepatik Duyğugörü.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *