Duyarlığın çölləşməsi ?>

Duyarlığın çölləşməsi

Duyarlığın çölləşməsi

(éxteriorisation də la sensibilité) metapsixikte istifadə edilən bir termin olub, xüsusilə maqnetik hipnoza salınan kəslərdə görülən, toxunma duyarlığının bədən xaricinə daşma halını ifadə edər. Bir başqa deyişlə, bu, maqnetik hipnozdaki adamın, bədəni ətrafında meydana gələn hərəkətləri -bədəniylə təması olmadığı halda- bədəni üzərində edilmiş kimi hiss etməsini doğuran duyarlık növüdür.

Metapsixikçilerin irəli sürdüklərinə görə, məsələn, süje, bədəninə 1-2 m. uzaqlıqdan özünə toxunulmadan (havaya) edilən çimdik atma, vurma, bir şey batırma kimi hərəkətlərə o bölgədəki dərisinə edilmiş kimi reaksiya verər.

Duyarlığın çölləşməsi təcrübələrində, bu duyarlığın mərhələ mərhələ meydana gəldiyini ifadə edən metapsişikçiler fenomen haqqında bu məlumatları verərlər: Süjede əvvəl mərhələ mərhələ dəri duyarlığı azalmaya başlar, duyarlığın çölləşməsi fenomeni dəri duyarlığını tamamilə itirdiyində meydana gələr. Duyarlığın çölləşməsi meydana gəldiyində süjenin, ətrafında ibarət olan həssaslıq sahəsindəki heç bir maye ya da bərk obyekt bu həssaslıq sahəsində bir maneə meydana gətirə bilmədiyi kimi, o obyekt də duyarlık sahəsinə daxil olmaqdadır. Yəni, bu sahədə olan suya edilən bir təsir süjenin dərisində, xəbərdar edənin şiddət və dərəcəsinə görə, bir reaksiya meydana gətirər.

Bu fenomeni kimi metapsixikçiler süjenin aura, biyoaktinik, biyomanyetik sahə, radiasiya (biyo-radyasyon) kimi müxtəlif adlarla ifadə olunmuş elektromanyetik süam sahəsi ilə qaynaşmış olması şəklində açıqlayar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *