Ekminezi ?>

Ekminezi

Ekminezi

hipnoz və ya psixoloji ayrışma içindəki süjede içində olduğu həyatdakı və ya keçmiş həyatlarındakı (reinkarnasiyalarındakı) təəssüratların təkrar canlanmasına və bunu təmin edən üsula verilən addır. Üsul, reinkarnasiya varlığını qəbul etməyən kimilərinə elmi gəlməsə də, indiki vaxtda “past-life regression” adı altında psikoterapide psikoterapist həkimlər tərəfindən, müxtəlif universitetlərdəki parapsixologiya kürsülərində parapsikologlarca və xüsusilə A.B.D.ında məşhur bir şəkildə istifadə edilməkdədir. A.B.D.lı psixoloq Helen Wambach bu üsulu 1088 süje üzərində tətbiq etmişdir. Üsul Fransızcada ecmnésie olaraq yazılar. Termin Grekçedəki ektos (“xaricində”) və mnimi (“yaddaş”) sözlərindən törədilmiş olub ilk dəfə Dr. Pitre tərəfindən istifadə edilmişdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *