Ksenoglosi ?>

Ksenoglosi

Ksenoglosi

(xenoglossy) adamın bilmədiyi bir xarici dildə birdən danışa bilmə, yaza bilmə, oxuyub anlaya bilmə qabiliyyətinin meydana çıxması paranormal fenomeninə Metapsixikdə verilən addır.

Termin 1913də Nobel fizioloji-Tibb Mükafatını almış Fransız Fizyolog Charles Richet tərəfindən, köhnə Yunancada “xarici” mənasını verən “xenos” ilə “dil” mənasını verən “glossa” sözlərindən törədilmişdir.

Metapsixikçiler ksenoglosi fenomeninin iki vəziyyətdə meydana gəldiyini bildirməkdədirlər:

1- Ekminezi təcrübələri əsnasında və ya bəzi şərtlərin bir araya gəlməsiylə ibarət olan “sərbəst xatırlama”lar (keçmiş həyatlardakı hadisələri xatırlama) əsnasında. Bu qrupa girən ksenoglosi fenomenində adamın əvvəlki reinkarnasiyaları əsnasında öyrənmiş olduğu dillər sözkonusudur.

2- Trans halındakı bir kahinin bədənsiz bir ruhla əlaqəsi əsnasında. Bu qrupa girən ksenoglosi fenomenində kahinin istifadə etdiyi xarici dil əlaqədə olduğu bədənsiz varlığın bildiyi bir dildir. Bu hadisənin haqqında danışılan olduğu kahinliyə poliglot kahinlik deyilir. Metapsixikçiler bəzi ruhi əlaqə seanslarında kahinin beş xarici dildə danışa bildiyinə şahid olduqlarını irəli sürmüşlər.
Ksenoglosi fenomenində adamın istifadə etdiyi dil, kimsənin bilmədiyi, qəribə bir dil olduğunda fenomen “glosolali” (glossolalia) adını alar. Metapsixikçiler kimi glosolali fenomenlərində edilən qeydlərin sonradan araşdırılması nəticəsində, glosolali fenomenlərindəki xarici dillərin çox köhnə sivilizasiyalarda istifadə edilmiş ölü dillər olduqlarını təyin etdiklərini açıqlamışlar. Spiritüalistlere görə ksenoglosi fenomeni gərək reinkarnasiyanın gərəksə bədənsiz ruhlarla əlaqənin həqiqətinin ən əhəmiyyətli dəlillərindən birini meydana gətirər.

One thought on “Ksenoglosi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *