Qan Hədiyyəsi ?>

Qan Hədiyyəsi

Qan Hədiyyəsi Aspirin Qanın nazildici olaraq həkimlər aspirini tövsiyə edərlər. Aspirin sahələrin % 10unuda mədə ağrısı, mədə-, bağırsaq qanaması görülmüşdür. Bu səbəblə nəcisə nəzarət edilməli qanlı isə mədə və ya bağırsaqlarda qanama var deməkdir. Yenə eyni şəkildə qan qusmaqda mədə qanamasına işarədir. Bağırsaq qanaması

Qansızlık, Anemiya ?>

Qansızlık, Anemiya

Qansızlık, Anemiya Qansızlık, anamı Qanın quruluşu: Qanın quruluşunda üç əhəmiyyətli qan hüceyrəsi olur. Ağ qan hüceyrələri (lökositler) müdafiə etmə hüceyrələri olub bədənimizi mikroblara qarşı qoruyar və olduqca çox alt törəməsi vardır. Qırmızı qan hüceyrələri (eritrositler) hüceyrələrə oksigen daşıyar. Trombositler qanın laxtalanmasını təmin edərək qanamaları önləyər. 

Akut Myelositik Lösemi ?>

Akut Myelositik Lösemi

Akut Myelositik Lösemi Alternativ adlar Akut myeloblastik lösemi , Qan Xərçəngi , myeloid lösemi , akut granulositik lösemi , splenomeduller lösemi , AML Tərif Granüler leykosit olaraq adlandırılan yetişkinləşməmiş ağ qan hüceyrələrinin çoxalmasıyla xarakterizə olunan qan toxumasının bədxassəli şişidir. səbəbləri, Görülmə sıxlığı, Risk faktorları AML hər hansı bir yaşda meydana gələ bilər. Lakin əsasən yetişkinlərdə və bir yaş altındakı uşaqlarda ortaya çıxar. Akut lösemilerde pis xasiyyətli hüceyrələrdə yetişkinləşmə və fərqliləşmə funksiyasını itmişdir. Bu hüceyrələr sürətlə çoxalıb normal hüceyrələrin yerini alır….

Read More Read More

Podaqra ?>

Podaqra

Podaqra Yaranma səbəbləri 1. Birincili podaqraya (Irsiyyət) 2. İkincili podaqraya (Qan xəstəlikləri,bədxassəli şişlər,böyrək xəstəlikləri,miksedema, bəzi dərmanların uzun müddətli qəbulu,şüa terapiyası,qurğuşunla zəhərlənmə)

Physiotherapy ?>

Physiotherapy

Physiotherapy Physiotherapy also known as Physical therapy is a health care profession, which views human movement as central to the health and well being of individuals. Physiotherapists identify and maximise movement potential through health promotion, preventive health care, treatment and rehabilitation.

Sümük Əriməsi 2 ?>

Sümük Əriməsi 2

Sümük Əriməsi Osteoporoz, osteoprosis, sümük əriməsi . Osteoporoz sümük ağırlığının, şəklinin və funksiyasının azalması səbəbiylə ağrılı və mexaniki olaraq dayanıqlı olmayan skelet quruluşu meydana gələr. Buda sümük qırılması təhlükəsini doğurar. Osteoporozun bilinən iki əhəmiyyətli növü vardır və bunlar menopoz dövrəsində ortaya çıxan sümük əriməsi və yaşlılıq səbəbiylə sümük əriməsini göstərə bilərik . Sümük hüceyrələri davamlı yenilənər və burada ibarət olan sümüklə, həll edilən sümük arasındakı tarazlıq pozulsa o zaman osteoporoz ortaya çıxar. Bununda ən əhəmiyyətli əlaməti sümüklərin ağrımasıdır. Ayrıca sümük…

Read More Read More

Hormon Anor ?>

Hormon Anor

Hormon Anor Hormonlar və hormon salgılayan vəzilər: Hormon bədənin özünə aid enfermasyon daşıyıcılarıdır. Hormonlar vəzilər tərəfindən salğılanır və qana verilər. Hormonlar hücerələrə gəlir və orada məlumatları oxunaraq qiymətləndirilər. Sinirlərin xəbərləri ulaştırmları saniyə dahi sürməzkən, hormonların məlumat daşıması dəqiqələrlə və hətta saatlarla müddət ola bilər. Hormonlar kimyəvi quruluşuna görə iki qrupa ayrılarlar və bunlar ya zülal və ya yağlardan meydana gələr. Zülaldan ibarət olan hormonlara peptit hormonları və yağlardan hormonlara steroidhormonları deyilir.

ALDESTERON ÇOXLUĞU(HİPERALDESTORİZM, CONN SİNDROMU) ?>

ALDESTERON ÇOXLUĞU(HİPERALDESTORİZM, CONN SİNDROMU)

ALDESTERON ÇOXLUĞU(HİPERALDESTORİZM, CONN SİNDROMU) TƏMƏL MƏLUMATLAR TƏYİN ETMƏ Böbreküstü vəzində(Sürrenal) çıxarılan bir hormon olan Aldosteron sekresiyasının artması, Böyrəklərdə çıxarılan renin adı verilən maddənin aşağılığı , Potasyum aşağılığı , sistemik təzyiq yüksəlməsi ilə xarakterizə olan nadir bir xəstəlikdir. 

AKROMEGALİ: İDARƏSİZ BÖYÜMƏ XƏSTƏLİYİ ?>

AKROMEGALİ: İDARƏSİZ BÖYÜMƏ XƏSTƏLİYİ

AKROMEGALİ: İDARƏSİZ BÖYÜMƏ XƏSTƏLİYİ TƏRİF Akromegali, hipofiz vəzinin həddindən artıq böyümə hormonu salgılaması nəticəsində ibarət olan bir xəstəlikdir. Yetkinlik əvvəlində ortaya çıxışı olduqca nadirdir və bu vəziyyətdə xəstəliyə giqantizm (nəhənglik) adı verilər. Əksəriyyətlə 30-60 yaş arasındakı yetişkinlərdə görülər. Xəstəlik kişilərdə və qadınlarda bərabər nisbətdə görülər. Böyümə hormonu həddindən artıq sekresiyası nəticəsi üz görünüşü dəyişər, kobudlaşar, xəstələr baş ağrısı, tərləmə, əl-ayaqlarda böyümə və yorğunluqdan şikayət edərlər. Çox sekresiyalanan böyümə hormonu; ürək, tənəffüs sistemi, hormonal sistem başda olmaq üzrə xeyli çox orqanı…

Read More Read More

Pankreas Narahatlıqları ?>

Pankreas Narahatlıqları

Pankreas Narahatlıqları Pankreas narahatlıqları Pankreas həzm orqanları içində ən əhəmiyyətli orqanlardandır, lakin o nisbətdə çox az bilinər və tanınar. Pankreas endokrin (endocrine: iç sekresiya edən, sekresiyasını qana və ya limfaya köçürən, vəzin qana və ya limfaya qarışan sekresiyası) və ekzokrin (exokrin, exocrine: xarici sekresiya edən , sekresiyasını kanal vasitəçiliyi ilə köçürən, vəzin çölə boşalan sekresiyası) sekresiyalar çıxarar. Ekzokrin sekresiyalar pankreasın salgıladığı fermentlər olub bunları onikibarmaq bağırsağına verər və endokrin sekresiyalarsa hormonlar olub birbaşa qana və ya limfaya qarışar. Pankreas mədə…

Read More Read More