Browsed by
Category: infeksiya xəstəlikləri

Suçiçəyi Xəstəliyi Nədir? ?>

Suçiçəyi Xəstəliyi Nədir?

Suçiçəyi Xəstəliyi Nədir? Suçiçeği ya da varisella, hər hansı bir yaşda ortaya çıxa bilsə də daha çox uşaqlarda görülən bir yoluxucu xəstəlikdir. Bu xəstəliyin tipik xüsusiyyətləri odla seyr etməsi və dəridə ortaya çıxan qabardılardır. Suçiçeği adının da bu qabardıların bir neçə saat içində içi şəffaf mayeylə dolu kisəciklər halına gəlməsiylə əlaqəli olduğu deyilməkdədir.