Browsed by
Category: parapsixologiya

Duble ?>

Duble

Duble, metapsixikte, fiziki bədənin süptil maddələrdən ibarət olan kopiyasına verilən addır. Buna köhnə Yunanda eidolon, okültizmde və teozofide isə astral bədən, əsiri bədən, astral əkiz, süptil bədən kimi müxtəlif adlar verilmişdir. Klassik spiritüalizmde duble üçün “yaşayanların fantomu” termini də istifadə edilmişdir.

Dermo-optik ?>

Dermo-optik

Dermo-optik metapsixikte, “gözlər istifadə edilmədən, toxunaraq, dəri vasitəsilə görə bilmə” mənasında istifadə edilən bir termindir. Termin köhnə Yunancadakı dərmə və optikos sözlərindən törədilmişdir.

Duyğugörü ?>

Duyğugörü

Duyğugörü (clairvoyance) canlı və cansız obyektlərin və hadisələrin beş duyğunun köməyi olmadan (paranormal olaraq) qəbul edilməsinə verilən addır. Duyğugörü adamda obyektiv və ya sübjektif vizionlar ya da imic duyğuları tərzində meydana çıxa bilər. Durugörü fenomeninə, hipnoz, təbii yuxu, yuxu-oyanıqlıq arası, izolman, vəcd, trans kimi Parapsixologiyada “dəyişik şüur halları” adı altında araşdırılan degajman hallarında daha sıx rast gəlinər.

Duruişiti ?>

Duruişiti

Duruişiti, heç bir cihaz istifadə etmədən, qəbul edilə bilməsi qeyri-mümkün uzaqlıqdakı səs, danışma və musiqiləri eşidə bilmə və bədənsiz varlıqlardan gələn təsirləri söz halında eşidə bilmə paranormal qabiliyyətinə metapsixikte verilən addır. Durugörü qabiliyyəti ilə müqayisə edildiyində, aralarındakı tək fərq, paranormal qəbul etmənin birində görmə, digərində eşitmə tərzində reallaşmasıdır.

Duyarlığın çölləşməsi ?>

Duyarlığın çölləşməsi

Duyarlığın çölləşməsi (éxteriorisation də la sensibilité) metapsixikte istifadə edilən bir termin olub, xüsusilə maqnetik hipnoza salınan kəslərdə görülən, toxunma duyarlığının bədən xaricinə daşma halını ifadə edər. Bir başqa deyişlə, bu, maqnetik hipnozdaki adamın, bədəni ətrafında meydana gələn hərəkətləri -bədəniylə təması olmadığı halda- bədəni üzərində edilmiş kimi hiss etməsini doğuran duyarlık növüdür.

Düşüncə oxuma ?>

Düşüncə oxuma

Düşüncə oxuma, telepatik qabiliyyəti inkişaf etmiş kəslərin, başqasının zehinindəki düşüncə və fikirləri, o kimsənin “vericilik” səyi göstərməməsinə qarşı anlaya bilməsinə verilən addır.

Ekminezi ?>

Ekminezi

Ekminezi hipnoz və ya psixoloji ayrışma içindəki süjede içində olduğu həyatdakı və ya keçmiş həyatlarındakı (reinkarnasiyalarındakı) təəssüratların təkrar canlanmasına və bunu təmin edən üsula verilən addır.

Ksenoglosi ?>

Ksenoglosi

Ksenoglosi (xenoglossy) adamın bilmədiyi bir xarici dildə birdən danışa bilmə, yaza bilmə, oxuyub anlaya bilmə qabiliyyətinin meydana çıxması paranormal fenomeninə Metapsixikdə verilən addır. Termin 1913də Nobel fizioloji-Tibb Mükafatını almış Fransız Fizyolog Charles Richet tərəfindən, köhnə Yunancada “xarici” mənasını verən “xenos” ilə “dil” mənasını verən “glossa” sözlərindən törədilmişdir. Metapsixikçiler ksenoglosi fenomeninin iki vəziyyətdə meydana gəldiyini bildirməkdədirlər: 1- Ekminezi təcrübələri əsnasında və ya bəzi şərtlərin bir araya gəlməsiylə ibarət olan “sərbəst xatırlama”lar (keçmiş həyatlardakı hadisələri xatırlama) əsnasında. Bu qrupa girən ksenoglosi fenomenində…

Read More Read More

Astral Səyahət (şüur proyeksiyası) ?>

Astral Səyahət (şüur proyeksiyası)

Astral Səyahət (şüur proyeksiyası) Astral Səyahət (şüur proyeksiyası) nədir? Bədənimizi müəyyən bir müddət tərk edərək müxtəlif yerlərə düşüncə sürəti ilə gedib, getdiyimiz yerlərdə meydana gələn hadisələri izləyə bilməmiz mümkündür. Parapsixologiya İnstitutlarında araşdırılan duyulan xarici qəbul etmələrimiz arasında ən maraqlılarından biridir…