Uçuq (Herpes)

Posted by: admin  :  Category: Iltihab

Uçuq (Herpes)

Uçuq, virusların təsiriylə ibarət yaranan, qızarıq bir zəmində kiçik su qabarcıqları şəklində özünü göstərən, xalq arasında çox yaxşı tanınan bir xəstəlikdir. Xalq arasında tanınmaq bir tərəfə hansı səbəblə ortaya çıxdığı mövzusunda dahi şərh edər dərhal edilər: ”Pis bir yuxu görmüsən.”, ”Qorxdunmu?”, ”Günəşdə çox kalmayaydın.”, və ya ”Qız, yenə məlum zamanınmı?” kimi. Bu şərhlərdə qismən gerçək payı da vardır. Ümumiyyətlə körpəlik yaşında bulaşan viruslar, bədəndə yerləşər və müqavimətin düşdüyü uyğun zamanları gözlərlər. Yuxarıdakı nümunələrin hamısı etibarlı olmasa da, orqanizmin müqavimətini salan qızdırmalı xəstəlik, həddindən artıq yorğunluq, peyvənd sonrası, stres vs. vəziyyətlərdə xəstəlik halında qarşımıza çıxar. Ümumiyyətlə ilk bulaşmada əlamət olmaz, ancaq üz adamda bir ilk bulaşma əlamətləri görülər, çox şiddətli və uzun davamlıdırlar. Read more…

Dolama

Posted by: admin  :  Category: Iltihab

Dolama

Dolama, dırnağın ətrafındakı dərinin səthi bir infeksiyası olub ən böyük sıxlıqla stafilakoklar və ya göbələk tərəfindən meydana gətirilər. Bu vəziyyət ümumiyyətlə bir şeytan dırnağını dişləyib kopartma kimi bir yaralanmanın və ya dırnaq dibindəki dərini bir əməliyyata təbii və ya dəri itələmək kimi hərəkətlərin nəticəsi olar. Dırnağa bitişik olan dərinin üzərində qırmızı, qabarıq bölgə ilə özünü göstərər. Bakteriyel dolama ümumiyyətlə ani və iztirablı bir infeksiyadır Read more…

BEHÇET XƏSTƏLİYİ

Posted by: admin  :  Category: Iltihab

BEHÇET XƏSTƏLİYİ

Ümumi Məlumatlar İlk dəfə 1937-ci ildə bir Türk həkimi olan Hulusi Behçet tərəfindən təyin olunmuşdur. Tibb Dünyasında bir Türk həkimi tərəfindən təyin olunan nadir xəstəliklərdən biridir. Behçet xəstəliyinin ən tipik xüsusiyyəti, ağızda təkrarlayan aft adı verilən yaralar olmasıdır. Ağız yaraları Ağız yaralarına demək olar ki hər xəstədə rast gəlinər ancaq % 1 - 3 kimi az bir qisim xəstədə ağızda yara şəklində bir əlamət görülmədən xəstəliyin digər əlamətləri görülə bilər. Ümumiyyətlə ağızdakı yaralar xəstəliyin ilk əlamətləridir və digər ifadə olunar ortaya çıxmadan illərcə aft şikayətlənməsi olan xəstələr az deyil. Behçetteki ağız yaraları, təkrarlayıcı sadə aftlardan ayırd edilə bilməz isə də çox sayda olmaları və daha sıx nüks etmələri kimi fərqliliklər vardır. Behçette aftlar ümumiyyətlə ayda bir və ya bir neçə dəfə təkrarlayar və bir neçə gün içersinde yaxşılaşarlar. Cinsi Bölgə Yaraları Behçet xəstəliyinin digər bir əlaməti də genital bölgədə təkrarlayan yaralardır. bu yaralar kiçik, dəridən qabarıq qırmızılıq və ya sızanaq halında başlar və bunu, tez burğu ilə dəlinmiş görünüşdə və yavaş yaxşılaşan yaranın inkişafı izlər. Bu yaralar dərhal hər vaxt yerlərində iz buraxaraq yaxşılaşarlar. Read more…

Apse

Posted by: admin  :  Category: Iltihab

Apse

Apse, iltihabın bir növü olub, xüsusiyyəti, toxumanın əriyib, içini irinin doldurmasıdır. Bəzən də bir yaralanma, bir damarın bağlanması və ya tıxanması nəticəsində ölü bir təbəqə meydana gələr və bura mikroorganizmanın yerləşməsi ilə irin dolu bir boşluq meydana gələ bilər. Apseler iki cürdür: İsti apse: Bu apsede qızdırma yüksələr, ağrı və döyünmə olar. Read more…