Browsed by
Category: Iltihab

Uçuq (Herpes) ?>

Uçuq (Herpes)

Uçuq (Herpes) Uçuq, virusların təsiriylə ibarət yaranan, qızarıq bir zəmində kiçik su qabarcıqları şəklində özünü göstərən, xalq arasında çox yaxşı tanınan bir xəstəlikdir. Xalq arasında tanınmaq bir tərəfə hansı səbəblə ortaya çıxdığı mövzusunda dahi şərh edər dərhal edilər: ”Pis bir yuxu görmüsən.”, ”Qorxdunmu?”, ”Günəşdə çox kalmayaydın.”, və ya ”Qız, yenə məlum zamanınmı?” kimi. Bu şərhlərdə qismən gerçək payı da vardır. Ümumiyyətlə körpəlik yaşında bulaşan viruslar, bədəndə yerləşər və müqavimətin düşdüyü uyğun zamanları gözlərlər. Yuxarıdakı nümunələrin hamısı etibarlı olmasa da, orqanizmin…

Read More Read More

Dolama ?>

Dolama

Dolama Dolama, dırnağın ətrafındakı dərinin səthi bir infeksiyası olub ən böyük sıxlıqla stafilakoklar və ya göbələk tərəfindən meydana gətirilər. Bu vəziyyət ümumiyyətlə bir şeytan dırnağını dişləyib kopartma kimi bir yaralanmanın və ya dırnaq dibindəki dərini bir əməliyyata təbii və ya dəri itələmək kimi hərəkətlərin nəticəsi olar. Dırnağa bitişik olan dərinin üzərində qırmızı, qabarıq bölgə ilə özünü göstərər. Bakteriyel dolama ümumiyyətlə ani və iztirablı bir infeksiyadır

BEHÇET XƏSTƏLİYİ ?>

BEHÇET XƏSTƏLİYİ

BEHÇET XƏSTƏLİYİ Ümumi Məlumatlar İlk dəfə 1937-ci ildə bir Türk həkimi olan Hulusi Behçet tərəfindən təyin olunmuşdur. Tibb Dünyasında bir Türk həkimi tərəfindən təyin olunan nadir xəstəliklərdən biridir. Behçet xəstəliyinin ən tipik xüsusiyyəti, ağızda təkrarlayan aft adı verilən yaralar olmasıdır. Ağız yaraları Ağız yaralarına demək olar ki hər xəstədə rast gəlinər ancaq % 1 – 3 kimi az bir qisim xəstədə ağızda yara şəklində bir əlamət görülmədən xəstəliyin digər əlamətləri görülə bilər. Ümumiyyətlə ağızdakı yaralar xəstəliyin ilk əlamətləridir və digər…

Read More Read More

Apse ?>

Apse

Apse Apse, iltihabın bir növü olub, xüsusiyyəti, toxumanın əriyib, içini irinin doldurmasıdır. Bəzən də bir yaralanma, bir damarın bağlanması və ya tıxanması nəticəsində ölü bir təbəqə meydana gələr və bura mikroorganizmanın yerləşməsi ilə irin dolu bir boşluq meydana gələ bilər. Apseler iki cürdür: İsti apse: Bu apsede qızdırma yüksələr, ağrı və döyünmə olar.