Browsed by
Category: Birləşdirici toxuma

Podaqra ?>

Podaqra

Yaranma səbəbləri 1.    Birincili podaqraya (Irsiyyət) 2.    İkincili podaqraya (Qan xəstəlikləri,bədxassəli şişlər,böyrək xəstəlikləri,miksedema, bəzi dərmanların uzun müddətli qəbulu,şüa terapiyası,qurğuşunla zəhərlənmə) Klinika